Tuesday, July 12, 2011

Pelajaran 3 Badai Di Kebun Anggur

Pelajaran 3 : Badai Di Kebun Anggur

Petikan Alkitab : 1 Raja-Raja fasal 21
Ayat Hafalan : Jangan sesat! Allah tidak membiarkan diriNya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. (Galatia 6:7)
-cikgu kim-


Sesi Kedua-kraftangan-

~cikgu Fauziah dan
cikgu Elia~
Pokok Buah Roh Kudus

Kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemah-
lembutan, penguasaan diri.

Galatia 5 : 22-23
No comments:

Post a Comment